Смолінська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської області


запам'ятати

 

Методична робота

Методична робота школи у 2016–2017 навчальному році була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України і вирішення наступних завдань:

· сприяти створенню умов для підвищення професійного рівня педагогів (відповідно до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної компетенції;

· сприяти розвитку умов для сприйняття, осмислення й розуміння вчителем креативності учня, забезпечення йому необхідної психолого-педагогічної підтримки;

· забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних, новітніх педагогічних технологій, навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;

· вивчати та популяризувати досвід творчих педагогів закладу.

Організація методичної роботи будувалася на глибокому вивченні, аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координувалася з курсовою перепідготовкою педагогів, участю їх у обласних творчих групах та іншими формами підвищення кваліфікації.

В школі організовано роботу педагогічної ради та методичних об’єднань з таких напрямків: природничий, суспільно-гуманітарний, математичний, початкових класів, класних керівників. Педагогічний колектив школи працює над єдиною методичною проблемою: Впровадження передових педагогічних технологій як засобу досягнення високої результативності навчально-виховної роботи.

Кожен учитель школи працює також над індивідуальною методичною темою, яку обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителя, завдань навчально-виховного процесу.

       Порівняльний аналіз за останні роки дозволив визначити шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу. Досліджувалась участь учнів в різних конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності учителя.

 

Участь учнів у Всеукраїнських конкурсах 2016-2017 навчального року

п/п

Конкурси

Кількість учасників

Переможці

 

І

ІІ

ІІІ

Учасники

Відмінний

результат

Добрий результат

1

Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру

2016 -2017» (2-6 класи) (7-11 класи)

24

-

7

-

17

2

Конкурс знавців англійської мови "Гринвіч"

11

-

-

-

11

3

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник - 2016»

11

-

-

-

11

4

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня-2017»

9

-

6

-

3

5

«Лелека»

11

-

-

2

9

6

«Геліантус»

7

-

1

-

6

7

Конкурс імені П.Яцика

18

-

-

-

18

8

Конкурс імені Т.Г.Шевченка

23

-

-

-

23

 

 

У процесі роботи над науково-методичною темою учителі відзначили, що використання інноваційних технологій формує в учнів більш високий рівень самоосвітніх навичок і вмінь, аналізу та структурування отриманої інформації. При цьому, нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісно-зорієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Тому, впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій направлене в роботі педагогічного колективу на інтенсифікацію навчального процесу, реалізацію ідей розвиваючого навчання, вдосконалення форм і методів, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння уміннями самостійно набувати нові знання, використовуючи нові інформаційні технології. Діагностування та анкетування вчителів показало, що переважна більшість їх ознайомлена та використовує в своїй роботі НІТ. В поточному навчальному році учителі продовжували впроваджувати в практику своєї роботи інноваційні педагогічні технології:

1.     Ейдотехніка на уроках математики і української мови в початковій ланці;

2.     Технологія розвитку творчих здібностей особистості (І.Волков, І.Іванов);

3.     Технологія інтенсивного навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (В. Шаталова, О.Шевченко) на уроках української мови;

4.     Проектне навчання (Дж. Дьюї, В.Кілпатрик);

5.     Технологія гуманного колективного виховання (В.Сухомлинський);

6.     Інтерактивні технології (О.Пометун) на різних уроках;

7.     Групові (колективні) технології (О.Рівин, В.Дяченко);

8.     Ігрові технології навчання на уроках математики та в початковій ланці          (Й. Гензерг);

9.     Ігрові технології за методикою Марії Монтессорі;

10.                        Технологія різнорівневого навчання (Дж. Керолл, Б.Блум, З.Калмиков);

11.                        Технологія проведення дискусій (Е.Берн).

12.                        Технологія саморозвивального навчання (Г. Селевка);

13.                        Технологія проблемного навчання;

14.                        Технологія особистісно-орієнтованого навчання (І. Якиманської);

15.                        Вальдорська педагогіка.

 

Кількість вчителів, які впроваджують інноваційні педагогічні технології.

 

     Проте питання впровадження НІТ вимагає серйозного науково-методичного підходу.

Згідно з планом роботи школи та з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими вчителями в закладі працювала школа молодого педагога. Де під керівництвом директора з навчально-виховної роботи Угрімова В.Ю. молодий спеціаліст Шікільова Є.О. ознайомилася із шкільною документацією та інструкціями щодо її ведення, формуванням структури уроку, методикою вивчення навчальних досягнень учнів.

      Під  керівництвом наставника, директора школи, вчителя фізики Майстренко О.П., вона ознайомилася з принципами планування роботи, навчальними програмами з предметів, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, навчилися планувати завдання уроку, застосовувати різні методики для організації роботи під час занять, складати завдання для тематичного оцінювання, використовувати інтерактивні методи під час проведення уроків.

Євгенія Олександрівна протягом навчального року брала участь в усіх формах методичної роботи в школі: вивчала нормативно-правові документи про освіту, відвідувала відкриті уроки та позакласні заходи вчителів школи, співпрацювала з колегами в методичному об’єднанні вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вивчала інтерактивні форми роботи з учнями на засіданні круглого столу та на педрадах. Була учасником районних семінарів з історії, конкурсу молодих педагогів району «Учитель – це поклик душі».

Також продовжила своє наставництво Теліга Л.Г. (вчитель хімії і біології) з молодим вчителем Кравченко О.В. Олена Василівна прийняла активну учать у методичних заходах району, учасник конкурсу «Учитель – це поклик душі».

З метою формування професійної компетентності учителі займаються самоосвітою: готують виступи на семінари, педагогічні ради, засідання МО, методичні посібники; удосконалюють колективні форми методичної роботи, які містять елементи самоосвітньої діяльності, беруть участь у фахових конкурсах та флешмобах. Результати самоосвіти педагоги заносять до зошита самоосвіти та портфоліо.

Вчителі школи взяли участь в ряді районних та обласних методичних заходах. В школі в 2016-2017 навчальному році проведено семінари:

·        семінар бібліотекарів;

·        семінар-практикум вчителів початкових класів (2 і 3 класи);

·        семінар-практикум вчителів географії.

Брали участь у семінарах-практикумах, творчих групах, школа молодого вчителя, творчих педагогічний майстернях з усіх навчальних предметів.

Активно працювала протягом року педагогічна рада школи, було проведено засідання, практичні заняття, на яких піднімалися і вирішувалися важливі проблемні питання навчально-виховної діяльності, обговорювався і поширювався передовий досвід, планувалася і коригувалася робота з обдарованими учнями тощо:

·          Військово-патріотичне та національне виховання як важлива складова формування та розвитку громадських рис особистості;

·          Результативність використання нових педагогічних технологій щодо формування пізнавальної самостійності школярів.

·          Використання нових педагогічних технологій для забезпечення успішного навчання учнів.

·          Особливості і підготовка учнів школи до ЗНО -2017.

·          Стан викладання та якість знань учнів з історії, образотворчого мистецтва, математики.

 

Вся робота педагогічної ради була спланована і організована відповідно до  науково-методичної проблеми школи.

       Протягом навчального року проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з різних предметів. Аналізувався середній бал з кожної базової дисципліни.

 

 

      Предмет

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Українська мова

7,3

6,9

7,0

6,3

6,3

5,8

6,4

5,6

6,7

Українська література

8,5

8,1

8,3

7,4

7,4

6,9

6,5

5,8

6,4

Іноземна мова

6,9

5

6,1

4,8

5,5

5,7

6,4

6,0

6,6

Математика

7,3

6,7

7,1

6,0

 

 

 

 

 

Алгебра

 

 

 

 

5,3

4,9

6,6

5,3

5,7

Геометрія

 

 

 

 

5,4

4,9

6,7

5,4

5,7

 

Предмет

5

6

7

8

9

10

11

Світова література

7,2

7,1

6,4

5,6

6,1

5,8

7,0

Історія України

8,6

6,8

6,6

6,2

7,6

6,7

7,4

Географія

 

6,3

7,2

5,9

6,6

6,4

 

Біологія

 

7,0

6,3

5,9

7,4

6,7

7,1

Фізика

 

 

5,8

5,8

7,9

6,3

7,0

Хімія

 

 

5,7

4,8

6,4

5,9

6,1

 

 

Всі методичні об'єднання протягом року працювали якісно: вчасно складали і затверджували плани роботи, на засіданнях обговорювались найактуальніші проблеми методології, відбувався обмін досвідом між учителями, взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням. У полі зору МО було опрацювання методичних рекомендацій МОН України, районного відділу освіти, впровадження нових педагогічних технологій.

Методичні об'єднання провели предметні тижні (інформатики, української мови та літератури, історії та права, іноземної мови, природничих наук), під час яких проводились конкурси, виставки робіт учнів, цікаві заняття, захист наукових проектів, ігри.

 

Члени МО гуманітарного циклу (керівник – Конельська Л.В.) працювали над науково-методичною проблемою: «Впровадження інноваційних технологій на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін як засобу підвищення ефективності навчання».

У 2016-2017 н.р. до МО суспільно-гуманітарного циклу входило шість педагогічних працівників: Булах О.С., Дебель О.П., Конельська Л.В., Ліфрідова М.Г., Назаренко О.О., Шікільова Є.О.

Почали роботу члени МО у серпні із опрацювання рекомендацій, даних на секційних заняттях у райво, та перегляду блогів районних методистів. Протягом навчального року матеріали блогу «Словесник» були орієнтиром  у їхній діяльності.

Планування здійснювалось із урахуванням рекомендацій районного методичного кабінету та на основі анкетних даних, які вказані кожним вчителем на початку навчального року.

На засіданнях МО розглядались актуальні питання сучасної методики навчання та виховання:

Ø     Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2016-2017 н.р.

Ø     Ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України, методичними листами, інструкціями.

Ø     Удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників. Розвиток комунікативних умінь учнів на уроках української мови.

Ø     Науково-дослідницька робота як умова формування творчої компетентності учнів.

Ø     Інноваційні технології  - шлях до формування творчих здібностей та пізнавальної активності учнів на уроках зарубіжної літератури.

Ø     Система роботи вчителя  з обдарованими дітьми на уроках української мови та літератури.

Ø     Хмарні технології на уроках української мови та літератури.

Ø     Роль вчителя  у формуванні громадянських компетентностей учнів.

Ø     Виховання громадянина-патріота через позакласну роботу.

Ø     Мовна та мовленнєва складові комунікативної компетентностей.

Ø     Виконання нормативних вимог до проведення ДПА та ЗНО.

Ø     Огляд новинок методичної та наукової літератури.

Ø     Відвідування й аналіз показових уроків та заходів.

Ø     Звіти вчителів про підсумки роботи над індивідуально-методичною темою, про проходження курсової перепідготовки, про участь у районних семінарах.

У цьому навчальному році  вчителі (Дебель О.П. та Назаренко О.О.) пройшли курсову перепідготовку та були атестовані.

 Усіма членами МО протягом року заплановані показові уроки та заходи.

Показові уроки провели:

·                        Булах О.С.  Урок англійської мови у 1 класі на тему: «Якого кольору?»

·                        Дебель О.П. Урок української літератури в7 класі на тему: «Григір Тютюнник. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про інших (за оповіданням «Климко»).(01.02.2017 р.)

·                        Назаренко О.О. Урок англійської мови в 5 класі на тему: «Традиційна їжа в Англії». (29.11.2016 р.)

У І семестрі проведено шкільні олімпіади із мови, літератури, історії, іноземної мови. Переможці взяли участь у районних олімпіадах.

Розмислова Юлія (учениця 10 класу) на районній олімпіаді із української мови та літератури зайняла ІІІ місце та на олімпіаді з російської мови зайняла ІІ місце нагороджена грамотами, які були вручені на урочистій лінійці з нагоди Останнього Дзвоника.

Учасниками шкільного етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика стали 18 учнів 5-11 класів.

  У ІІ районному етапі завдання виконували Кохан І.(5 кл.), Стаднік Д. 6(кл.), Ярош Є. (7 кл.), Степанова К. (9 кл.), Розмислова Ю. (10 кл.). Призових місць не зайняли.

 23 учні 5-11 класів брали участь у шкільному етапі Міжнародного конкурсу учнівської та студентської  молоді ім.. Т.Шевченка. Мандрика І. (5 кл.), Стаднік Д. (6 кл.), Ярош Є. (7 кл.), Соловей Д. (9 кл.), Розмислова Ю. (10 кл.) були учасниками ІІ-го районного етапу, але призових місць не зайняли.

9 листопада, в День писемності,  старшокласники писали Всеукраїнський диктант національної єдності. Всі учні 9-11 класів у цей день перевіряли свою грамотність, виявивши громадянську активність (вчитель – Конельська Л.В.).

 Цього року 11 учнів 5-11 класів виконували завдання Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник-2017». Найактивнішими були п’ятикласники.

 Сертифікати учасникам та довгоочікувані  дипломи найкращим гравцям порадували і школярів , і вчителів.

Кожен учитель планує позакласну роботу  з предмета. Презентація заходів здійснюється в рамках предметних тижнів.

Учителями української мови та літератури (Дебель О.П. та Конельською Л.В.) проведено два предметні тижні:

*                    Тиждень української мови  присвячено Дню писемності та мови (07.11.2016 р. – 11.11.2016 р.).

*                    Тиждень української літератури присвячено 203 – річниці з дня народження Т.Г.Шевченка (09.03.2017 р.-16.03.2017 р.).

Проведено заходи до Міжнародного дня рідної мови: культурно-мистецька акція «Звучи, рідне слово!», поетичний конкурс, конкурси-виставки літературних плакатів, малюнків , творчих робіт.

Останній конкурс творчих робіт на тему «Україна – Японія» було проведено Дебель О.П. та Конельською Л.В. у травні 2017 року. Завдання виконували учні 7, 8, 10 класів. На конкурс було представлено вірші, акровірші, кросворди.

 

Члени МО природничого циклу (керівник – Теліга Л.Г.) працювали над вирішенням науково-методичної проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей на уроках природничого циклу». Як підтверджує практика, основною організаційною формою колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів були й залишаються методичні об’єднання.

Основними напрямами діяльності методичного об’єднання вчителів природничого циклу є: інформаційний супровід педагогічних працівників; консультування з проблем сучасного розвитку природничої освіти, організації навчально-виховного процесу з предмета.

Методичне об’єднання вчителів протягом навчального року працювало згідно затвердженого плану, відповідно запланованої тематики.

Протягом року надавалась індивідуальна методична допомога молодим вчителям, які її потребували. Це головним чином допомога у підготовці проведення навчальних занять, позакласних заходів, планування поточної роботи, оформлення шкільної документації, доборі завдань для письмових робіт тематичного оцінювання навчальних досягнень тощо. Робота методичного об’єднання була направлена на виконання законів України, постанов та наказів Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України про організацію методичної роботи з учителями та творчої роботи з учнями  відповідно до основних питань розвитку освіти в державі.

На засіданнях методичного об’єднання розглядались, зокрема, такі питання:

-         робота з Державними стандартами освіти;

-         вивчення і реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту;

-         форми організації самостійної роботи учнів на уроках і поза школою;

-         методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів;

-         методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу;

-         методи стимулювання навчальної діяльності учнів;

-         оптимальні методи й прийоми здійснення моніторингових досліджень;

-         робота з обдарованими дітьми;

-         підготовка до ЗНО;

-         створення належної психологічної атмосфери на уроці;

-         здоров’язберігаючі технології у навчально-виховному процесі.

Сьогодні, коли наша держава крокує шляхом демократичних перетворень, запорукою її успіху є зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації. Однією з форм роботи вчителів з обдарованими дітьми є підготовка учнів до районних та обласних олімпіад, основними завданнями яких є:

-         стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;

-         виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих закладах освіти країни;

-         підвищення інтересу до поглибленого вивчення предмету.

У 2016 -2017 навчальному році в ІІ (районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії брали участь 3 учнів,з біології-5учнів (2місце Перебитюк Василь,учень 10 класу), з географії 3 учні.

На жаль жодного призового місця учням не вдалося вибороти. Переважна більшість олімпіадних робіт показало, що учні не вміють логічно розмірковувати при розв’язуванні задач, мають проблеми при встановленні хімічних властивостей неорганічних і органічних сполук, виконанні рядів перетворень, багато проблем при розв’язуванні задач на суміші, з кристалогідратами.

Написання наукових робіт в МАН – є однією із форм роботи з обдарованими дітьми. Одного учня  підготував вчитель географії до участі у районному конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт Малої академії наук. Це: Дацький Олександр (9кл.) – керівник Угрімов В.Ю. – «Уранова промисловість України та її вплив на довкілля» (ІІІ місце на обласному етапі).

Цей напрямок роботи з обдарованими учнями вчителями не охоплений.

Поряд з цим у роботі методичного об’єднання є ряд недоліків. Недостатньо зверталося уваги:

·         на методику викладання окремих тем;

·         на роботу з обдарованими учнями;

·         на підготовку учнів до районних предметних олімпіад.

Проблемою залишається використання вчителями інноваційних технологій, пропагування шкільного досвіду на сторінках фахових видань.

 

        У 2016-2017 навчальному році вчителі МО предметів математичного циклу (керівник – Кохан Л.В.)  працювали над проблемою «Підвищення ефективності уроку шляхом диференціації та застосування інноваційних форм навчання».

У забезпеченні ефективного засвоєння учнями математики , фізики та інформатики важливу роль відіграють як традиційні, так і нові методи навчання. У процесі роботи виправдали себе такі форми роботи, як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями,   дидактичні ігри,усний рахунок, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

 Вчителі на своїх уроках застосовують такі інтерактивні технології:кооперативного навчання(робота в парах,робота в групах), колективно – групового навчання(«мікрофон»,»мозковий штурм», «незакінчені речення», «акваріум», «навчаючи , вчуся», «займи позицію»)   математичні диктанти (наочні, графічні).

    Цікава та продумана система позакласної роботи  сприяла більш глибокому засвоєнню учнями основного матеріалу, допомагала посиленню інтересу учнів до предметів циклу (робота гуртків, участь в предметних олімпіадах, написання творчих робіт, участь у конкурсах «Левеня» »(приймало участь – 9 учнів , з них добрий результат мають – 6 учнів) ,  «Кенгуру»(приймало участь-24учнів , з них добрий результат мають - 7учнів).  

В рамках тижня фізико-математичних наук було проведено багато цікавих традиційних заходів:

·        конкурс математичних газет та кросвордів( серед 5-11 кл) ,

·        Математична гра «Крок до зірок» серед 5-6кл. (Розмислова Н.В.)

·        Математичний калейдоскоп для учнів 9-10кл (Розмислова Н.В.)

·        Конкурс віршів про математику 5-8кл.

Провели відкриті уроки:

·        З алгебри у 9 класі «Арифметична прогресія. Розв’язування вправ.» вчитель Розмислова Н.В.

·        З фізики 8 клас « Електрична напруга. Вимірювання напруги. Вольтметр.» вчитель Ткаченко О.О.

·        З фізики 7 клас « Густина речовини» вчитель Ткаченко О.О.

·        З інформатики 5 клас « Додавання малюнків із файлу та їх форматування» вчитель Ткаченко О.О.

Вчителі протягом навчального року приймали участь в:

Розмислова Н.В. була учасницею районного семінару вчителів математики «Впровадження нового Державного стандарту в 5-8 класах»

Ткаченко О.О. була учасницею та стала переможцем районного етапу конкурсу «Учитель року-2016» в номінації «Інформатика».

Кохан Л.В. брала участь : Районний математичний веб-пошук « Математика – це наука чи життя» ; віртуальний семінар вчителів математики району з проблеми «Діяльнісний підхід та формування життєвої компетентності учнів».

На традиційному районному фізико-математичному марафоні шкільна команда посіла 3місце.

На засіданнях ШМО були розглянуті такі питання:

«Тестові технології на уроках математики» Розмислова Н.

«Самостійна робота на уроках фізики» Ткаченко О.О.

«Раціональне використання робочого часу на уроках математики» Кохан Л.В.

Аналіз роботи вчителів , членів ШМО, дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково – методичної проблеми , в основному виконано.

 

Протягом року члени МО вчителів початкових класів (керівник –   Шраменко Н.Г.) працювали над проблемою «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес».

В 2016-2017 н.р. методична робота вчителів початкових класів була спрямована на вирішенням проблемних завдань навчання і виховання учнів.

Над цією проблемою працювали 4 вчителя, членів методичного об’єднання. 

У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднуючи групові та індивідуальні форми роботи, підвищують науково-теоретичний  рівень викладання навчальних предметів.

Вчителі широко застосовують метод проектів. Найкращими були проекти: 

-          «Віртуальна подорож на материки», 4 клас,

-         «Зустріч птахів», 3 клас,

-          «Бережи ялинку», 2 клас,

-         «Лікарські рослини», 1 клас.

        Сахно Н.О. у своїй роботі використовує методичні прийоми, що формують розумову діяльність учнів, вчить порівнювати, аналізувати, узагальнювати, використовує народознавчий матеріал на уроках української мови, трудового навчання і природознавства. Вчителька презентувала свій досвід роботи з питання «Самоврядування в дитячому колективі» на засіданні педагогічної ради.

Шраменко Н.Г. на педагогічній раді виступала на тему «Використання інноваційних педагогічних технологій на уроках у початкових класах», вона в деталях охарактеризувала принципи використання інноваційних технологій для покращення якості уроку. На засіданні методичного об’єднання Наталія Григорівна висвітила в широкому об’ємі питання «Креативність - невід’ємна  складова характеристики особистості сучасного учня».

Відповідно до плану роботи школи та з метою розвитку пізнавальних інтересів, поглиблення знань з навчальних предметів молодших школярів в грудні 2016-2017 н. р. проведено тиждень початкових класів.

        У 1  класі (Сахно Н.О.) було проведено конкурс малюнків «Прийшла зима – чарівниця», ігрові конкурси та забави.

        У 2 класі (Тарасенко Л.А.)  було проведено вікторину «У світі казки чарівної», гра – подорож «У царстві корисної їжі». Другокласники взяли активну участь у благодійній акції «Святий Миколай, у кожну родину завітай!».

        У 3 класі (Цибульська Л.П.)  було проведено гру «Весела естафета», гра  «Найслабша ланка, виставка «Умілі руки».

       У 4 класі (Шраменко Н.Г.) проведено конкурс на найкращу новорічну іграшку «Майстерня Діда Мороза». Проведено змагання «Веселі старти».

В листопаді 2016 н. р. був проведений районний семінар на тему «Створення умов для розвитку креативності дітей», метою якого було  ознайомити учасників семінару з основними принципами креативності освіти; опрацювати критерії оцінювання креативності  учнів в початкових класах. Під час семінару вчителями були дані відкриті уроки:

Цибульська Л.П. 3 клас, розвиток  зв'язного  мовлення «Без верби і калини нема України»,

Тарасенко Л.А. 2 клас, літературне читання «Роде наш красний».

       Велику допомогу в навчально-виховному  процесі учнів надають практичний психолог Скрипник С.В. Вчителі та батьки зверталися за допомогою до даного спеціаліста, отримуючи кваліфіковану допомогу.

Аналіз роботи членів методичного об’єднання вчителів початкових класів дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливали із науково-методичної проблеми об’єднання в основному виконані.

 

В 2016-2017 навчальному році працювала  робоча група атестаційної комісії  педагогічних працівників.

В березні 2017 року проведено атестацію  5 педагогів:

- присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію – 2 вчителям (Назаренко О.О. та Угрімову В.Ю.);

- присвоєно І кваліфікаційну категорію – 1 вчителю (Ткаченко О.О.);

- підтверджено категорію спеціаліст – 1 вчитель (Стець С.В.);

- підтверджено І кваліфікаційну категорію – 1 вчитель (Дебель О.П.).

 

У 2016-2017 навчальному році курсову перепідготовку пройшли 4 вчителі:

ПІБ вчителя

Дата видачі свідоцтва

Назва курсів

Наявність сертифікату з онлайнтехнологій

Наявніть сертифікату з ОЗ

Дебель О.П.

13.10.2016

Учителів української мови і літератури

 

№ 02136577-2136/16

Ткаченко О.О.

27.01.2017

Учителів фізики, астрономії, математики, природознавства

 

№ 02136577-0089/17

Антоненко Н.М.

17.02.2017

Сертифікат з методики викладання предмета «Основи здоров’я»  (5-9 класи)

 

№81

Літвінова І.Б.

03.03.0217

Бібліотекарів навчальних закладів

 

№ 02136577-0629/17

Ткаченко О.О.

 

 

 

 

 

Проте, в методичній роботі школи були певні недоліки:

1.            Недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду.

2.            Немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим та  дидактичним матеріалом.

3.            Недостатньо проведена робота з обдарованими учнями.

4.            Недостатній рівень опанування НІТ та ІКТ.

5.            Низький рівень активності вчителів до участі в конкурсах «Учитель року», тощо.

 

В 2017-2018 навчальному році необхідно:

1. Почати роботу над реалізацією методичної проблеми «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації» та в кінці навчального року підвести підсумки роботи за рік над нею

2. Розробити план роботи на 5 років над новою науково-методичною проблемою школи.

3. Продовжити творче удосконалення схеми планування роботи ШМО та форм проведення засідань і роботу між засіданнями.

4. Продовжувати системну роботу колективу по забезпеченню         наступності в навчанні між початковою і середньою, середньою і старшою школою.

5. Продовжувати пошук і впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями.

6. Активізувати роботу по творчому вивченню і впровадженню в роботу педагогічного колективу інноваційних технологій.

7. Продовжити роботу по узагальненню педагогічного досвіду у вигляді презентацій, буклетів, навчальних посібників.

8. Посилити відповідальність кожного вчителя за підготовку, участь і результативність участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.

9. Активізувати роботу по представленню творчого досвіду педагогів у фахових періодичних виданнях.

10. Активізувати роботу учителів щодо участі їх у різних педагогічних конкурсах на районному та обласному рівні.

11. Постійно оновлювати шкільний блог.

12. Всім вчителям активізувати роботу на власних блогах.

        13. Активізувати роботу по веденню портфоліо.

        14. Продовжити роботу по створенню і оформленню нових навчальних кабінетів, методичного кабінету, поповнення їх матеріально-технічної бази.

        15. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Угрімова В.Ю.

 

Методична робота школи у 2015–2016 навчальному році була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України і вирішення наступних завдань:

· сприяти створенню умов для підвищення професійного рівня педагогів (відповідно до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної компетенції;

· сприяти розвитку умов для сприйняття, осмислення й розуміння вчителем креативності учня, забезпечення йому необхідної психолого- педагогічної підтримки;

· забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних, новітніх педагогічних технологій, навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;

· вивчати та популяризувати досвід творчих педагогів закладу.

Організація методичної роботи будувалася на глибокому вивченні, аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координувалася з курсовою перепідготовкою педагогів, участю їх у обласних творчих групах та іншими формами підвищення кваліфікації.

В школі організовано роботу педагогічної ради та методичних об’єднань з таких напрямків: природничий, суспільно-гуманітарний, математичний, початкових класів, класних керівників. Педагогічний колектив школи працює над єдиною методичною проблемою: Впровадження передових педагогічних технологій як засобу досягнення високої результативності навчально-виховної роботи.

Кожен учитель школи працює також над індивідуальною методичною темою, яку обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителя, завдань навчально- виховного процесу.

       Порівняльний аналіз за останні роки дозволив визначити шляхи вдосконалення навчально- виховного процесу. Досліджувалась участь учнів в різних конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності учителя.

 

Участь учнів у Всеукраїнських конкурсах 2015-2016 навчального року

п/п

Конкурси

Кількість учасників

Переможці

 

І

ІІ

ІІІ

Учасники

Відмінний

результат

Добрий результат

1

Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру-

2015-2016» (2-6 класи) (7-11 класи)

27

-

7

-

20

2

Конкурс знавців англійської мови "Гринвіч"

10

-

-

-

10

3

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник - 2016»

15

-

7

-

8

4

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня-2016»

11

-

8

-

3

5

Конкурс імені П.Яцика

19

1

3

-

15

6

Конкурс імені Т.Г.Шевченка

15

-

2

-

13

 

У процесі роботи над науково-методичною темою учителі відзначили, що використання інноваційних технологій формує в учнів більш високий рівень самоосвітніх навичок і вмінь, аналізу та структурування отриманої інформації. При цьому, нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісно-зорієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Тому, впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій направлене в роботі педагогічного колективу на інтенсифікацію навчального процесу, реалізацію ідей розвиваючого навчання, вдосконалення форм і методів, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння уміннями самостійно набувати нові знання, використовуючи нові інформаційні технології. Діагностування та анкетування вчителів показало, що переважна більшість їх ознайомлена та використовує в своїй роботі НІТ. В поточному навчальному році учителі продовжували впроваджувати в практику своєї роботи інноваційні педагогічні технології:

1.     Ейдотехніка на уроках математики і української мови в початковій ланці;

2.     Технологія розвитку творчих здібностей особистості (І.Волков, І.Іванов);

3.     Технологія інтенсивного навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (В. Шаталова, О.Шевченко) на уроках української мови;

4.     Проектне навчання (Дж. Дьюї, В.Кілпатрик);

5.     Технологія гуманного колективного виховання (В.Сухомлинський);

6.     Інтерактивні технології (О.Пометун) на різних уроках;

7.     Групові (колективні) технології (О.Рівин, В.Дяченко);

8.     Ігрові технології навчання на уроках математики та в початковій ланці          (Й. Гензерг);

9.     Технологія різнорівневого навчання (Дж. Керолл, Б.Блум, З.Калмиков);

10.                       Технологія проведення дискусій (Е.Берн).    

     Проте питання впровадження НІТ вимагає серйозного науково-методичного підходу.

Згідно з планом роботи школи та з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими вчителями в закладі працювала школа молодого педагога. Де під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Акстолевич Т.В. та Угрімова В.Ю. молодий спеціаліст ознайомилася із шкільною документацією та інструкціями щодо її ведення, формуванням структури уроку, методикою вивчення навчальних досягнень учнів.

      Під  керівництвом наставника, вчителя хімії і біології Теліги Л.Г., ознайомилася з принципами планування роботи, навчальними програмами з предметів, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, навчилися планувати завдання уроку, застосовувати різні методики для організації роботи під час занять, складати завдання для тематичного оцінювання, використовувати інтерактивні методи під час проведення уроків.

Олена Василівна протягом навчального року брала участь в усіх формах методичної роботи в школі: вивчала нормативно-правові документи про освіту, відвідувала відкриті уроки та позакласні заходи вчителів школи, співпрацювала з колегами в методичному об’єднанні вчителів природничого циклу, вивчала інтерактивні форми роботи з учнями на засіданні круглого столу та на педрадах. Була учасником районних семінарів з музичного мистецтва.

     З метою формування професійної компетентності учителі займаються самоосвітою: готують виступи на семінари, педагогічні ради, засідання МО, методичні посібники; удосконалюють колективні форми методичної роботи, які містять елементи самоосвітньої діяльності, беруть участь у фахових конкурсах та флешмобах. Результати самоосвіти педагоги заносять до зошита самоосвіти та портфоліо.

Теліга Л.Г. (хімія і біологія), Ліфрідова М.Г. (світова література) є членами обласних творчих груп з фахових предметів. В 2015-2016 навчальному році вони взяли участь у таких обласних методичних заходах:

«Шкільна хімічна освіта: проблеми і перспективи» - 20.04-23.04.2016 року (Теліга Л.Г.).

Вчителі школи взяли участь в ряді районних та обласних методичних заходах:

o   18 січня 2015 року на базі Районного відділу освіти був проведений онлайн-семінар вчителів історії  Смолінської ЗШ №1 та Смолінського НВО (Єрко К.О.).

o   Жовтень –грудень семінар «Виконання програми Державного стандарту освітньої галузі «математика»» (Розмислова Н.В.).

o   Участь в (20.04.2016-22.04.2016) міжвузівській науково-практичній конференції «Навчально-методичне забезпечення вивчення хімії в основній школі у зв’язку з впровадженням нових навчальних програм. Використання Google Apps  та  Google Class на уроках хімії та біології» (Теліга Л.Г.).

o   Проведення районного онлайн-семінару на тему: «ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ ШЛЯХОМ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НА ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ» (Кохан Л.В., Васильєва Н.І.).

Також брали участь у семінарах-практикумах, творчих групах, школа молодого вчителя, творчих педагогічний майстернях з усіх навчальних предметів.

Активно працювала протягом року педагогічна рада школи, було проведено засідання, практичні заняття, на яких піднімалися і вирішувалися важливі проблемні питання навчально-виховної діяльності, обговорювався і поширювався передовий досвід, планувалася і коригувалася робота з обдарованими учнями тощо:

·          Створення позитивного іміджу школи;

·          Інноваційна освітня діяльність сучасного вчителя;

·          Класний керівник – активна особистість у створенні виховної системи школи.

Вся робота педагогічної ради була спланована і організована відповідно до  науково-методичної проблеми школи.

       Протягом навчального року проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з різних предметів. Аналізувався середній бал з кожної базової дисципліни.

      Предмет

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Українська мова

7,52

7,1

6,9

6,5

6,19

6,16

6,4

6,1

6,72

7,4

Українська література

9,05

8,2

8,5

7,6

7,25

7,0

7,1

6,6

6,81

8,1

Іноземна мова

5,88

5,5

6,2

6,0

6,0

5,7

6,4

5,96

6,9

6,8

Математика

7,29

7,5

8,0

6,5

5,63

 

 

 

 

 

Алгебра

 

 

 

 

 

5,1

6,6

5,87

6,27

6,4

Геометрія

 

 

 

 

 

5,5

6,1

5,78

6,0

6,0

 

Предмет

5

6

7

8

9

10

11

Світова література

7,0

6,63

6,05

6,8

6,1

6,0

7,0

Історія України

9,0

7,56

6,16

7,9

7,0

6,81

6,8

Географія

 

6,75

6,7

6,5

7,2

7,0

 

Біологія

 

7,0

6,6

7,4

6,6

6,72

7,6

Фізика

 

 

5,7

6,9

6,65

6,45

6,4

Хімія

 

 

6,38

6,1

5,4

5,81

5,6

 

 

Всі методичні об'єднання протягом року працювали якісно: вчасно складали і затверджували плани роботи, на засіданнях обговорювались найактуальніші проблеми методології, відбувався обмін досвідом між учителями, взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням. У полі зору МО було опрацювання методичних рекомендацій МОН України, районного відділу освіти, впровадження нових педагогічних технологій.

Методичні об'єднання провели предметні тижні (інформатики, української мови та літератури, історії та права, іноземної мови, природничих наук), під час яких проводились конкурси, виставки робіт учнів, цікаві заняття, захист наукових проектів, ігри.

 

Члени МО гуманітарного циклу (керівник – Конельська Л.В.) продовжили роботу над науково-методичною проблемою: Використання передових навчальних технологій на уроках мови, літератури, історії як засобу підвищення ефективності навчання.

Так як у 2015-2016 н.р. вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін здійснювалось  у 5-7 класах за новими програмами , розробленими на основі нового Державного стандарту  базової і повної середньої освіти , вчителі  МО переорієнтували процес опанування учнями знань до вимог, визначених Державним стандартом.  Відповідно до них передбачається формування мовної, мовленнєвої , соціокультурної  і  діяльнісної компетентностей .  Адже компетентність  - це особливим чином структуровані , взаємопов’язані елементи: знання, уміння, навички, сповідувані людиною цінності,її досвід, ставлення, які вона вміє застосовувати  в конкретних життєвих або навчальних ситуаціях, це здатність людини швидко й самостійно використовувати  ті чи інші знання.

У минулому році створено блог  МО гуманітарного циклу, який поповнюється інформацією про проведені заходи вчителями  нашого об’єднання.

На навчальний рік заплановано п’ять тематичних засідань. Заплановане виконано. Планування здійснювалось із врахування рекомендацій районного методичного кабінету та на основі анкетних даних , які вказані кожним вчителем  на початку навчального року.

На засіданнях МО розглядались актуальні питання сучасної методики навчання та виховання:

v     Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2015-2016 н.р.

v     Ознайомлення з нормативними документами Міністерства  освіти , науки, молоді і спорту України, методичними листами,  інструкціями.

v     Удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників. Розвиток комунікативних умінь учнів на уроках української мови.

v     Вплив ситуативних вправ та рольових ігор  на ефективність засвоєння навчального матеріалу.

v     Педагогічна комунікація: проблеми і перспективи. Мистецтво сторітелінгу в сучасній педагогічній риториці.

v     Методичний практикум. Опановуємо методику створення дослідницьких завдань.

v     Виконання нормативних вимог до проведення ДПА та ЗНО.

v     Практичне заняття. Система диференційованих завдань для правильної організації учнів  до ДПА та ЗНО.

v     Особистісно зорієнтоване навчання. Емоційна готовність учнів до уроків  словесності в системі ОЗОН.

v     Огляд новинок методичної та наукової літератури.

v     Відвідування  й аналіз показових уроків та заходів.

Усіма вчителями МО протягом року заплановані показові уроки та заходи. Провели їх такі вчителі:

§  Урок української мови та олімпійської освіти в 11 класі  на тему: « Загальні та власні назви іменників»(07. 09.2015 р. Конельська Л.В.).

§  Урок-конкурс у 8 класі, присвячений Дню писемності (листопад, Конельська Л.В.).

§  Урок української літератури в 11 класі на тему: «Євген Маланюк. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгійні мотиви, філософічність поезії» (09.02.2016 р. Конельська Л.В.).

§  Урок англійської мови в 6 класі на тему: «Лондон» (22.04.2016 р. Назаренко О.О.).

§  У травні 2016 року вчитель Конельська Л.В. та бібліотекар Літвінова І.Б. провели ряд заходів , присвячених 160 річниці із дня народження та 100 річниці від дня смерті видатного українського письменника та громадського діяча І.Я.Франка: виставка творів, бесіди,виставка-огляд плакатів,уроки-конкурси, виховний захід.

Участь в олімпіадах:

ü   Восени проведено шкільні олімпіади  із мови, літератури, історії, іноземної мови. Переможці взяли участь у районних олімпіадах. Міллер Влада (учениця 10 класу) на олімпіаді  з української мови та літератури зайняла І місце, нагороджена грамотою. 16.01.2016 року Міллер Влада взяла участь в обласній олімпіаді. (Вчитель – Конельська Л.В.).

ü   Учасниками шкільного етапу  ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П. Яцика стали  19 учнів 5-11 класів. У ІІ районному етапі завдання виконували Крупко О. (11 кл.),Скрипка Д. (9 кл.), Стаднік Д. (5 кл.). Стаднік Дар’я зайняла призове місце (22.11.2015 р. вчитель – Дебель О.П.).

ü   15 учнів 5-11 класів брали участь у шкільному етапі Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Т. Шевченка. Крупко О.(11 кл.), Розмислова Ю. (9 кл.)були учасниками ІІ-го районного етапу, але призових місць не зайняли (29.11. 2015 р.  вчитель – Конельська Л.В.).

ü   9 листопада, в День писемності, старшокласники писали Всеукраїнський диктант національної єдності. Найактивнішими були учні 11 класу  - писали всі (вчитель – Конельська Л.В.).

ü   09.12.2015 р. Крупко Ольга (уч.11 кл., вч. Конельська Л.В.) взяла  участь у районному конкурсі «Наша мова солов’їна»,організованому головою молодіжного відділу Кіровоградської області священиком Діонісієм.

ü   Цього року 15 учнів 5-11 класів  виконували завдання Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник-2016».

Вчителями–предметниками були проведені предметні тижні:

Ø Тиждень української мови присвячено Дню писемності та мови (09.11. – 13.11.2015 року).

Ø Тиждень української літератури присвячено 202-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка (07.03.2016 року).

Ø Тиждень історії та права. Протягом 12-16 жовтня 2015 року.

Ø В період з 18 квітня по 22 квітня 2016 року було проведено тиждень англійської мови у школі який мав назву «William Shakespeare and His Heritage”.

 

  Члени МО природничого циклу (керівник – Теліга Л.Г.) працювали над вирішенням науково-методичної проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей на уроках природничого циклу». Ця проблема органічно поєднувалась із запровадженням у практику роботи елементів розвивального та інтерактивного навчання. У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей та природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань, розробка та обговорення диференційованих та групових завдань, розробка складних тем з програм, ознайомлення вчителів з досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо. У школі широко практикували відкриті уроки (з біології, хімії, фізкультури, основ здоров’я, географії) та виховні заходи, їх аналіз і самоаналіз. Вчителі-предметники провели предметні тижні, які показали зацікавленість дітей до вивчення природничих наук, а також виявили добрі знання учнів по даним предметам.

Учителями МО були проведені такі заходи:

1.     проведення шкільних предметних олімпіад з біології, хімії, географії;

2.     у квітні місяці учні зустрічали приліт птахів виготовленням годівничок. (Стець С.В., вчителі початкових класів);

3.     учні прийняли активну участь в озелененні школи (оформлення клумб на території школи та догляд за ними).

4.  учні прийняли активну участь у  природничих конкурсах «Колосок» і

     «Геліантус»;

5. учні приймали активну участь у спортивних районних змаганнях.

Члени МО протягом навчального року дали відкриті уроки:

·        Теліга Л.Г. -  «Структура періодичної системи» у 8 класі;

·        Угрімов В.Ю. - «Кліматичні пояси і типи клімату Землі» у 7 класі.

 

        У 2015-2016 навчальному році вчителі МО предметів математичного циклу (керівник – Кохан Л.В.)  працювали над проблемою «Підвищення ефективності уроку шляхом диференціації та застосування інноваційних форм навчання».

Протягом року МО вчителів фізико-математичних наук продовжують працювати над вирішенням таких проблем:

·        Підвищення якості фізичної освіти шляхом формування компетентності самоосвіти та саморозвитку на уроках фізики (Майстренко О.П.);

·        Використання інноваційних технологій на уроках як покращення навчальних досягнень учнів (Кохан Л.В.);

·        Використання різноманітних форм роботи, як засіб заохочення учнів до співпраці (Васильєва Н.І.);

·        Індивідуальний та диференційний підхід в процесі навчання на уроках математики (Розмислова Н.В.).

      У забезпеченні ефективного засвоєння учнями математики , фізики та інформатики важливу роль відіграють як традиційні, так і нові методи навчання. У процесі роботи виправдали себе такі форми роботи, як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями,   дидактичні ігри, усний рахунок, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

 Вчителі на своїх уроках застосовують такі інтерактивні технології: кооперативного навчання(робота в парах, робота в групах), колективно – групового навчання(«мікрофон», «мозковий штурм», «незакінчені речення», «акваріум», «навчаючи , вчуся», «займи позицію») математичні диктанти (наочні, графічні).

    Цікава та продумана система позакласної роботи  сприяла більш глибокому засвоєнню учнями основного матеріалу, допомагала посиленню інтересу учнів до предметів циклу (робота гуртків, участь в предметних олімпіадах, написання творчих робіт, участь у конкурсах «Левеня» , (приймало участь-11 учнів , з них добрий результат мають-8учнів),«Кенгуру»(приймало участь-27учнів , з них добрий результат мають-7учнів).

Провели відкриті уроки:

·        З математики «Віднімання натуральних чисел» 5 клас вчитель Розмислова Н.В.

·        З математики «Степінь. Властивості степеня. Одночлени. Дії з одночленами.» 7 клас  вчитель Кохан Л.В.

·        З фізики  «Заломлення світла. Закони заломлення світла.» 11клас вчитель  Майстренко О.П.

·        З математики «Додавання та віднімання раціональних чисел» 6клас вчитель Васильєва Н.І.

На засіданнях ШМО виступали з доповідями:

«Інноваційна освітня діяльність сучасного вчителя математики» Розмислова Н.В.

«Типи і структура уроків математики.» Кохан Л.В. 

 «Навчити учнів самостійної діяльності» вчитель  Майстренко О.П.

 

Позакласні заходи:

·        Математична гра у 5 класі «Розумники і розумниці» Розмислова Н.В.

·        Математична гра :«Найрозумніший» 11клас Розмислова Н.В.

·        Гра для учнів 6 – 7 класів «Математичний бій» Кохан Л.В.

·        Інтелектуальна гра: «Математичні розваги.»9 – 10 класи Кохан Л.В.

·        Світила математичної науки України 10клас Васильєва Н.І.

·        Вчителі математики проводили районний онлайн семінар у листопаді.

Аналіз роботи вчителів , членів ШМО, дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково – методичної проблеми , в основному виконано.

Протягом року члени МО вчителів початкових класів (керівник –   Шраменко Н.Г.) працювали над проблемою «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес».

Керуючись нормативними документами, програмами та стандартами освіти, враховуючи специфіку навчального закладу, об’єктивний рівень стану навчального процесу, рівень навченості, вихованості та розвитку учнів, кваліфікацію педагогічного колективу і коло актуальних невирішених проблем, методичне об’єднання ставило перед  собою наступні завдання:

1.    Розвиток в учнів інтелектуальних, творчих та комунікативних здібностей, накопичуючи досвід колективних творчих справ;

2.    Виявлення і реалізація освітнього потенціалу учнів;

3.    Використання найбільш ефективних технологій викладання предметів різноманітних варіативних підходів до творчої діяльності учнів;

4.    Продовження роботи над проектно – дослідницькою діяльністю молодших школярів.

Вчителям на методичних об’єднаннях були розглянуті такі питання:

– Обговорення нових навчальних програм (за Держстандартом.)

- Дотримання вимог єдиного орфографічного режиму у початкових класах.

- Розвиток зв’язного мовлення на уроках української мови (з досвіду роботи Сахно Н. О.)

- Використання творчих вправ на уроках розвитку мовлення в 1 класі (з досвіду роботи Тарасенко Л. А.)

- Формування основних компетентностей учнів шляхом використання нових освітніх технологій (Шраменко Н. Г.)

- Використання краєзнавчих матеріалів на уроках в початкових класах (з досвіду роботи Цибульської Л. П.)

Вчителі початкових класів провели відкриті уроки та виховні заходи. Шраменко Н. Г. показала презентацію проекту  з природознавства « Червона книга України» та виховний захід « Моя родина». Прийняла участь в районному віртуальному семінарі «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в роботу з молодшими школярами ». Взяла участь у  тижнях з Безпеки життєдіяльності, провела виховні години присвячені Голодомору, Дню Перемоги та до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії.

Сахно Н.О. провела урок розвиток мовлення твір – міркування «Що таке доброта» , виховний захід «Любіть Україну», години спілкування: «Що означає бути справедливим», «Як поводитись із собакою».

Тарасенко Л. А. показала урок з грамоти на тему: « Звук [В], позначення його буквою «Ве», підготувала свято «Прощавай , букварику» та виховний захід « Правила дорожнього руху»

Цибульська Л.П. провела виховний захід «Символи України» та відкритий урок з математики «Усне і письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел», годину спілкування «Бій під Крутами – символ національної честі» та виховну годину « День соборності  України».

 

В 2015-2016 навчальному році працювала  робоча група атестаційної комісії  педагогічних працівників.

В березні 2016 року проведено атестацію  1 педагога:

- присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію – 1 учителю (Шраменко Н.Г.);

 

У 2015-2016 навчальному році курсову перепідготовку пройшли 3 вчителі:

ПІБ вчителя

Дата видачі свідоцтва

Назва курсів

Наявність сертифікату з онлайнтехнологій

Наявніть сертифікату з ОЗ

Єрко К.О.

04.12.2015

Учителів історії, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство»

 

№ 3387

Розмислова Н.В.

25.03.2016

учителів математики

 

№ 02136577 - 0490/16

Стець С.В.

04.03.2016

Учителів трудового навчання, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (обслуговуючі види праці)

 

№ 02136577 – 0225/16

 

 

Проте, в методичній роботі школи були певні недоліки:

1.     Недостатній рівень виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду.

2.     Немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим та  дидактичним матеріалом.

3.     «Проблеми сучасного уроку в умовах інтерактивного навчання».

4.     Недостатньо проведена робота з обдарованими учнями.

5.     Недостатній рівень опанування ІНТ та ІКТ.

 

Звіт з методичної роботи

по Смолінській ЗШ №1 І – ІІІ ступенів за 2014-2015 н.р.

 

Методична робота учителя - усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та неперервна робота педагога, спрямована на вдосконалення теоретичної власної підготовки, необхідної для практичної діяльності.
Результатом методичної роботи вчителя є формування творчої активності, розвитку ініціативи педагога, узагальнення й поширення його досвіду, зростання авторитету.

     Методична робота школи у 2014–2015 навчальному році була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України і вирішення наступних завдань:

· сприяти створенню умов для підвищення професійного рівня педагогів (відповідно до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної компетенції;

· сприяти розвитку умов для сприйняття, осмислення й розуміння вчителем креативності учня, забезпечення йому необхідної психолого- педагогічної підтримки;

· забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних, новітніх педагогічних технологій, навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;

· вивчати та популяризувати досвід творчих педагогів закладу, знайомити з досвідом учителів області, України.

     Організація методичної роботи будувалася на глибокому вивченні, аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координувалася з курсовою перепідготовкою педагогів, участю їх у обласних творчих групах та іншими формами підвищення кваліфікації.

В школі організовано роботу педагогічної ради та методичних об’єднань з такихнапрямків: природничий, суспільно-гуманітарний, математичний, початкових класів, класних керівників. Педагогічний колектив школи працює над єдиною методичною проблемою: Впровадження передових педагогічних технологій як засобу досягнення високої результативності навчально-виховної роботи.

     Кожен учитель школи працює також над індивідуальною методичною темою, яку обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителя, завдань навчально- виховного процесу.

       Порівняльний аналіз за останні роки дозволив визначити шляхи вдосконалення навчально- виховного процесу. Досліджувалась участь учнів в різних конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності учителя.

 

Участь учнів у Всеукраїнських конкурсах 2014-2015 навчального року

 

п/п

Конкурси

Кількість учасників

Переможці

 

І

ІІ

ІІІ

Учасники

Відміниий

результат

Добрий результат

1

Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру-

2014-2015» (2-6 класи)

23

2

3

-

18

2

Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру-

2014-2015» (7-11 класи)

26

-

1

-

25

3

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник - 2015»

17

-

-

-

17

4

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня-2015»

11

4

5

-

2

5

Конкурс імені П.Яцика

3

-

-

2

1

6

Конкурс імені Т.Г.Шевченка

3

-

-

-

3

7

«Бобер»

3

-

-

-

3

 

 

Упродовж навчального року працював психологічний семінар-тренінг під керівництвом психолога. Тематика семінарів:

·    Оцінка рівнів навчальних досягнень учнів (практичне заняття для вчителів);

·     Учитель і проблеми дисципліни;

·    Психологічні наслідки використання інформаційних технологій.

 

        У процесі роботи над науково-методичною темою учителі відзначили, що використання інноваційних технологій формує в учнів більш високий рівень самоосвітніх навичок і вмінь, аналізу та структурування отриманої інформації. При цьому, нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісно-зорієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Тому, впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій направлене в роботі педагогічного колективу на інтенсифікацію навчального процесу, реалізацію ідей розвиваючого навчання, вдосконалення форм і методів, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння уміннями самостійно набувати нові знання, використовуючи нові інформаційні технології.

     Згідно з планом роботи школи та з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими вчителями в закладі працювала школа молодого педагога. Де під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Акстолевич Т.В. молоді спеціалісти Колесник В.В., Угрімов В.Ю. ознайомилася із шкільною документацією та інструкціями щодо її ведення, формуванням структури уроку, методикою вивчення навчальних досягнень учнів.

      Під  керівництвом наставників педагога-організатора Стець С.В. та вчителя хімії і біології Теліги Л.Г. ознайомилася з принципами планування роботи, навчальними програмами з предметів, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, навчилися планувати завдання уроку, застосовувати різні методики для організації роботи під час занять, складати завдання для тематичного оцінювання, використовувати інтерактивні методи під час проведення уроків.

Владислав Юрійович та Віталій Вадимович протягом навчального року брали участь в усіх формах методичної роботи в школі: вивчали нормативно-правові документи про освіту, відвідували відкриті уроки та позакласні заходи вчителів школи, співпрацювали з колегами в методичному об’єднанні вчителів природничого циклу, вивчали інтерактивні форми роботи з учнями на засіданні круглого столу та на педрадах.

     Були учасниками районних семінарів з предметів та взяли участь в конкурсі молодих вчителів району «Учитель – це поклик душі».

     З метою формування професійної компетентності учителі займаються самоосвітою: готують виступи на семінари, педагогічні ради, засідання МО, методичні посібники; удосконалюють колективні форми методичної роботи, які містять елементи самоосвітньої діяльності, беруть участь у фахових конкурсах та флешмобах. Результати самоосвіти педагоги заносять до зошита самоосвіти та портфоліо.

     Конельська Л.В. (укр.. мова і література),   Теліга Л.Г. (хімія і біологія),      Ліфрідова М.Г. (світова література) є членами обласних творчих груп з фахових предметів. В 2014-2015 навчальному році вони взяли участь у таких обласних методичних заходах:

- 24.09.2014 р. засідання обласної творчої групи вчителів української мови та літератури (Конельська Л.В.);

- (листопад) засідання обласної творчої групи вчителів світової літератури (Ліфрідова М.Г.);

- 04.03. 2015 р. засідання обласної групи вчителів хімії та біології      (Теліга Л.Г.);

- 21.04.2015 р. засідання обласної групи вчителів української мови та літератури (Конельська Л.В.);

- з 21 по 23.04.2015 р. засідання творчої групи вчителів хімії та біології (Теліга Л.Г.);

- 29.04.2015 р. засідання обласної групи вчителів хімії та біології      (Теліга Л.Г.).

     Вчителі школи взяли участь в ряді районних та обласних методичних заходах:

·    І районна інтернет-конференція «Професійна компетентність педагога як показник його особистісного розвитку та запорука успішного навчання учнів» (Акстолевич Т.В., Теліга Л.Г.);

·    Районний семінар вчителів початкових класів (Шраменко Н.Г.,          Санхо Н.О., Цибульська Л.П., Тарасенко Л.А.);

·        Віртуальний діалог «Грані творчості» до 175 річниці Марка Лукича Кропивницького (Акстолевич Т.В., Конельська Л.В.);

·        Мовно-літературний флешмоб «Дистанційний урок» (обласний) (Акстолевич Т.В., Конельська Л.В.).

     Активно працювала протягом року педагогічна рада школи, було проведено 6 засідань, практичні заняття, на яких піднімалися і вирішувалися важливі проблемні питання навчально-виховної діяльності, обговорювався і поширювався передовий досвід, планувалася і коригувалася робота з обдарованими учнями тощо:

·    Вплив оцінювання на психічний стан учня;

·    Підвищення виховної роботи як можливого  засобу формування духовно-моральних та громадянських рис особистості учня;

·    Організоване закінчення навчального року й підготовку до державної підсумкової атестації.

     Всі методичні об'єднання протягом року працювали якісно: вчасно складали і затверджували плани роботи, на засіданнях обговорювались найактуальніші проблеми методології, відбувався обмін досвідом між учителями, взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням. У полі зору МО було опрацювання методичних рекомендацій МОН України, районного відділу освіти, впровадження нових педагогічних технологій.

     В період атестації у лютомі місяці проводився місячник «Я атестуюсь», протягом якого учителі, що атестуються, представляли свої методичні надбання, проводили відкриті уроки і позакласні заходи.

      Методичні об'єднання провели предметні тижні (інформатики, української мови та літератури, історії та права, іноземної мови), під час яких проводились конкурси, виставки робіт учнів, цікаві заняття, захист наукових проектів, ігри.

     Члени МО гуманітарного циклу (керівник – Конельська Л.В.) продовжили роботу над науково-методичною проблемою: Використання передових навчальних технологій на уроках мови, літератури, історії як засобу підвищення ефективності навчання.

      Так як у 2014-2015 н.р. вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін здійснювалось у 5 та 6 класах за новими програмами , розробленими на основі нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти, вчителі МО переорієнтували процес опанування учнями знань до вимог, визначених Державним стандартом. Відповідно до них передбачається формування мовної, мовленнєвої, соціокультурної  і  діяльнісної компетентностей  як складників комунікативної компетентності. Адже компетентність – це особливим чином структуровані, взаємопов’язані елементи: знання, уміння, навички, сповідувані людиною цінності, її досвід , ставлення, які вона вміє застосовувати в конкретних життєвих або навчальних ситуаціях, це здатність людини швидко й самостійно використовувати ті чи інші знання.

     У цьому році створено блог  МО гуманітарного циклу за адресою metodsmol.blogspot.com, який постійно поповнюється інформацією про проведені  заходи вчителями нашого об’єднання.

Усіма вчителями МО протягом року заплановані показові уроки та заходи. Провели їх такі вчителі:

· урок історії у 10 кл. «Плани Антанти і центральних держав  щодо України напередодні Першої світової війни» (Єрко К.О. 29.09.14 р.).

· правознавчий турнір «Що? Де? Коли?» для учнів 9-11 кл. (Єрко К.О. 18.02.15 р.).

· інтегрований урок англійської мови та основ здоров’я у 7 класі на тему: «Здоровий спосіб життя» (Антоненко Н.М. та Назаренко О.О. 11.12.15 р.).

· урок української літератури у 7 класі «Ліна Костенко. «Чайка на крижині». «Крила» (Конельська Л.В. 17.02.15 р.).

· турнір знавців української мови «Кращий знавець мови» у 6 класі (Акстолевич Т.В. 20.02.15 р.).

     Восени проведено шкільні олімпіади  із мови, літератури, історії, іноземної мови. Переможці взяли участь у районних олімпіадах. Гетманець О. (учениця 7 кл.) на олімпіаді із української мови та літератури зайняла ІІ місце, нагороджена грамотою райво.

      21 учень  5-11 класів брав участь у шкільному етапі Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.. Т.Шевченка.  Гетманець О. (7 кл.),     Розмислова Ю. (8 кл.), Міллер В.(9 кл.) були учасниками ІІ-го районного етапу, але призових місць  не зайняли (30.11. 14 р.).

     Учасниками шкільного етапу ХV Міжнародного конкурсу з української мови    ім.. П. Яцика стали 18 учнів 5-11 класів. У ІІ районному етапі завдання виконували  Степанова К.(7 кл.), Крупко О.(10 кл.). Обидві учасниці зайняли ІІІ-і  місця.

9 листопада, в День писемності, старшокласники писали Всеукраїнський диктант національної єдності. Найактивнішими були учні  10 класу ( вч. Конельська Л.В.).

     Цього року 11 учнів 5-11 класів виконували завдання Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник-2015». Результатів Регіонального  чи Всеукраїнського рівнів не маємо, але учні, які найкраще виконали завдання серед ровесників у школі, отримали відповідні сертифікати.

     Вчителями–предметниками були проведені предметні тижні:

·       тиждень іноземної мови (15.12.-19.12.2014 р.). Його метою було удосконалення знань, вмінь та навичок отриманих на уроках англійської мови, розширення світогляду та ерудиції учнів; розвиток їх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків. Під час предметного тижня було проведено наступні заходи: конкурс на найкращий переклад вірша з англійської мови на українську; конкурс письменників “Why I Study English?”; конкурс читців віршів англійською мовою; конкурс стінгазет та плакатів “Holydays and Traditions in English-speaking Countries”; конкурс на найкращу листівку до Різдва “Dear Santa”; змагання “The Cleverest Pupil” та інші.Окрім заходів спрямованих на вирішення основної проблеми мого дослідження, я також приділяла особливу увагу такому питанню як важливість дотримання здорового способу життя. З поміж них хотілось би виокремити проведений в 7 класі інтегрований урок англійської мови та основ здоров’я, який було присвячено темі: «Здоровий спосіб життя – Developing Healthy Lifestyle».

·       тиждень історії  і правознавства (29.09.14 р.-03.10.2014 р.), під час якого були проведені такі заходи:

- відкритий урок у 10 класі на тему: «Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина»;

- правовий турнір для учнів 9-11 класів «Що? Де? Коли?»;

- правова  гра у 9 класі на тему: «Мої орієнтири у кримінальному праві».

·        тиждень літератури , присвячений 201 –р. з дня народження Т.Шевченка (10.03.-13.03 р.).

·        тиждень української мови, присвячений Дню української писемності та мови (10.11.14 р.-14.11.14 р.).

     Протягом навчального року поповнено новими матеріалами кабінет української мови та літератури. Передплачено на рік для кабінету  комплект «Дивослово»  та «Бібліотечка Дивослова» і оформлено передплату газети «Маловисківські вісті» (рубрика «Степова криниця» використовується на уроках літератури рідного  краю). Систематизовано  підбірки сторінок із газет, поповнено новими матеріалами папки для контролю знань. Поповнено тематичні папки біографічними матеріалами та матеріалами по творчості українських письменників (найбільше про Т. Шевченка).

     Протягом року в кабінеті було оформлено тематичні виставки до визначних і пам’ятних дат:

·        120 р. від дня народження М.Рильського.

·        85 р. від дня народження Л. Костенко.

·        175 р. від дня народження М.Кропивницького.

·        170 р. від дня народження І. Карпенка-Карого та ін..

  Члени МО природничого циклу (керівник – Теліга Л.Г.) працювали над вирішенням науково-методичної проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей на уроках природничого циклу». Ця проблема органічно поєднувалась із запровадженням у практику роботи елементів розвивального та інтерактивного навчання. У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей та природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань, розробка та обговорення диференційованих та групових завдань, розробка складних тем з програм, ознайомлення вчителів з досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо. У школі широко практикували відкриті уроки (з біології, хімії, фізкультури, основ здоров’я, географії) та виховні заходи, їх аналіз і самоаналіз. Вчителі предметники провели предметні тижні, які показали зацікавленість дітей до вивчення природничих наук, а також виявили добрі знання учнів по даним предметам.

Учителями МО були проведені такі заходи:

1.     проведення шкільних предметних олімпіад з біології, хімії, географії. (Міллер Владислава,9 клас, І місце з хімії  в  районному турі);

2.     у квітні місяці учні зустрічали приліт птахів виготовленням годівничок. (Стець С.В.,вчителі початкових класів);

3.     учні прийняли активну участь в озелененні школи (насадження горіхових дерев, ялинок,оформлення клумб на території школи) та догляд за ними.

4.     проведено виступ агітбригади «Молодь обирає здоров’я»          (Антоненко Н.М.,Стець С.В.);

5.     проведено екскурсію «Ознайомлення з рідним краєм». (Теліга Л.Г., Антоненко Н.М.);

6.     проведено конкурс газет, плакатів та малюнків на асфальті на тему «Збережи планету». (Теліга Л.Г., Стець С.В.);

7.     прес-конференція: «Значення мила та СМЗ в нашому житті»          (Теліга Л.Г.);

8.  учні прийняли активну участь у  природничих конкурсах «Колосок» і

     «Геліантус»;

9. учні приймали активну участь у спортивних районних змаганнях.

Члени МО напротязі навчального року дали відкриті уроки:

·        Антоненко Н.М., Назаренко О.О. – Інтегрований урок англійської мови та основ здоров’я у 7 класі на тему: «Здоровий спосіб життя»;

·        УгрімовВ.Ю. - «Катастрофічні явища в літосфері. Походження материків і океанів. Геологічний час.» у 6 класі;

·        Теліга Л.Г. -  «Структура періодичної системи» у 8 класі;

·        Стець С.В. – «Види обробітку грунту. Еволюція розвитку знарядь праці. Мала механізація».

        У 2013-2014 навчальному році вчителі МО предметів математичного циклу (керівник – Кохан Л.В.)  працювали над проблемою «Підвищення ефективності уроку шляхом диференціації та застосування інноваційних форм навчання».

Протягом року МО вчителів фізико-математичних наук продовжують працювати над вирішенням таких проблем:

·        Підвищення якості фізичної освіти шляхом формування компетентності самоосвіти та саморозвитку на уроках фізики (Майстренко О.П.);

·        Використання інноваційних технологій на уроках як покращення навчальних досягнень учнів (Кохан Л.В.);

·        Використання різноманітних форм роботи, як засіб заохочення учнів до співпраці (Васильєва Н.І.);

·        Індивідуальний та диференційний підхід в процесі навчання на уроках математики (Розмислова Н.В.).

     У процесі роботи виправдали себе такі форми роботи, як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями,   дидактичні ігри,усний рахунок, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

     Цікава та продумана система позакласної роботи  сприяла більш глибокому засвоєнню учнями основного матеріалу, допомагала посиленню інтересу учнів до предметів циклу (робота гуртків, участь в предметних олімпіадах, написання творчих робіт, участь у конкурсах «Левеня» , (приймало участь 11учнів , з них добрий результат мають – 5 учнів, відмінний результат-3 учні), «Кенгуру» (приймало участь - 49учнів , з них добрий результат мають – 7 учнів), «Бобер» (приймало участь – 3 учні).

Провели відкриті уроки:

- з алгебри «Формула n-го члена арифметичної прогресії» у 9 класі (вчитель Васильєва Н.І.);

- з алгебри «Формули скороченого множення» у 7 класі (вчитель Розмислова Н.В.);

- з математики «Додавання та віднімання десяткових дробів» у 5 класі                 (вчитель Кохан Л.В.);

- з фізики  «Дисперсія» у 7класі (вчитель  Майстренко О.П.).

Вчитель математики Розмислова Н.В. дала позакласні заходи:

·        Математичний калейдоскоп (10-11класи);

·        Математична гра «За сім’ю замками» (7клас).

         Протягом року члени МО вчителів початкових класів (керівник –   Шраменко Н.Г.) працювали над проблемою «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес».

         Членами методичного об’єднання проведено віртуальний районний семінар на тему: “Проектна діяльність учнів у початкових класах”:

- проект у першому класі на тему на тему “Царство птахів” (Цибульська Л.П.);

- проект у другому класі на тему “Ходить гарбуз по городу” (Шраменко Н.Г.);

- проект у третьому класі “ Першоцвіти “ (Сахно Н.О.);

- проект у четвертому класі “ Хліб — усьому голова “  (Тарасенко Л.А.);

      А також загальний проект “Героями не народжуються”.

      Вчитель початкових класів Сахно Н.О. провела відкритий урок – гру з основ здоров’я «Абетка харчування» та відкритий виховний захід «Зустріч птахів». Цибульська Л.П. - відкритий урок з математики “ Число і цифра 5. Порівняння чисел у межах 5. Порядкова і кількісна лічба “, відкритий виховний захід “Проводи букваря”. Тарасенко Л.А. - відкритий урок з природознавства “Рослинництво рідного краю” та відкритий виховний захід “ Хліб — усьому голова”. Шраменко Н.Г. - відкритий урок з літературного читання “Казки народів Європи”, відкритий виховний захід “Веселий світлофор”.

В 2015—2016 навчальному році необхідно:

1. Продовжити роботу над реалізацією методичної проблеми                       «Впровадження  передових педагогічних технологій, як засобу досягнення результативності навчально-виховної роботи» та в кінці навчального року підвести підсумки роботи над нею за увесь період

2. Розробити план роботи над новою науково-методичною проблемою школи.

3. Продовжити творче удосконалення планування і організацію методичної роботи школи.

4. Продовжити творче удосконалення схеми планування роботи ШМО та форм проведення засідань і роботу між засіданнями.

5. Продовжувати системну роботу колективу по забезпеченню         наступності в навчанні між початковою і середньою, середньою і старшою школою.

6. Продовжувати пошук і впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями.

7. Активізувати роботу по творчому вивченню і впровадженню в роботу педагогічного колективу інноваційних технологій.

8. Продовжити роботу по узагальненню педагогічного досвіду у вигляді презентацій, буклетів, навчальних посібників.

9. Посилити відповідальність кожного вчителя за підготовку, участь і результативність участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.

10. Активізувати роботу по представленню творчого досвіду педагогів у фахових періодичних виданнях.

11. Активізувати роботу учителів щодо участі їх у різних педагогічних конкурсах на районному та обласному рівні.

12. Постійно оновлювати шкільний блог.

13. Всім вчителям активізувати роботу на власних блогах.

14. Активізувати роботу по веденню портфоліо.

15. Продовжити роботу по створенню і оформленню нових навчальних кабінетів, методичного кабінету, поповнення їх матеріально-технічної бази.

 

 

Заступник директора з НВР                                             Т.В. Акстолевич